Volgens het Burgerlijk Wetboek dienen organisaties die voldoen aan zekere omvangcriteria de door hun opgestelde jaarrekening te laten controleren door een accountant. Deze wettelijke controle is er op gericht vast te stellen of de verantwoording van de organisatie een getrouw beeld geeft. 

IUS voert wettelijke controles uit conform de bepalingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) die zijn vastgelegd in de Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden (NV COS). 

Voor het uitvoeren van een wettelijke controle in Nederland is een vergunning van de AFM vereist. Daarnaast dienen accountants zich te houden aan de Verordening Gedragscode en de specifieke voorschriften op het gebied van permanente educatie.

Met ons team van registeraccountants zijn wij in staat om de wettelijke controle bij uw organisatie efficiënt uit te voeren. Hierbij worden we ondersteund door speciaal ontwikkelde auditsoftware, waardoor onze controle in hoge mate gedigitaliseerd is. Door ons electronisch dossier, kunnen wij informatie over uw organisatie goed benaderen en wordt ´dubbel werk´ voorkomen.

Belangrijk onderdeel van de wettelijke controle vormt ons accountantsrapport, ook wel de ´management letter´ genoemd. In ons accountantsrapport geven we een terugkoppeling op de aandachtspunten in uw systeem van administratieve organisatie en interne beheersing die tot een betrouwbare financiele vastlegging en verslaggeving moet leiden. Hierbij wordt ook uw ICT organisatie kritisch bekeken.