Wettelijke controles vormen een belangrijke pijler voor de relatie tussen het bedrijf en het maatschappelijk verkeer. De gepubliceerde jaarrekening voorzien van de accountantsverklaring creëert vertrouwen bij leveranciers, overheid, krediet-en verzekeringsmaatschappijen en vaak onbekende derden. De accountantsverklaring draagt daarin bij.

De uitkomsten van een wettelijke controle hebben niet alleen een externe werking. Een goede analyse van de gevaren die de onderneming heeft gelopen bij de realisatie van de resultaten draagt bij tot de waardeontwikkeling van de onderneming.
Het is niet alleen belangrijk om deze gevaren te voorzien bij mogelijke investeringen, maar ook een terugblik over de gelopen risico’s hoort daarbij.

Risicobeheersing, zowel op strategisch als op procesniveau is het centrale thema in de wettelijke controles van IUS. Het staat buiten kijf dat ten aanzien van de regelgeving IUS haar mannetje staat.

Een fantastisch team van jonge accountants staat tot uw beschikking.